צור קשר

פעילות בועדות ציבוריות

מרכז ועדת משרד הבריאות להסדרת תחום הרפואה המשלימה בישראל – הועדה היתה פעילה בין השנים 2005 ל 2009, אך מאז טרם פירסמה את מסקנותיה הרשמיות, בעיקר בשל העדר הסכמה גורפת בין כל חברי הועדה באשר לסוגיית האקדמיזציה של המקצועות הראשיים ברפואה המשלימה. בראש הועדה עמד ד"ר יצחק זיידס ואני שימשתי כמרכזה. היו חברים בועדה כ 20 נציגים של משרד הבריאות, הר"י, אירגוני המטפלים ברפואה המשלימה, משפטנים ונציגי ציבור. על כיוון אפשרי של המלצות הועדה ניתן ללמוד בכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות ב 2/2008 [P1]. על עמדתי האישית בסוגיית האקדמיזציה ניתן ללמוד במאמר [P2]המצ"ב.

חבר בועדת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לבחינת סוגיית האקדמיזציה של הרפואה המשלימה בישראל – הועדה, בראשות פרופ' ירון כהן, התבקשה להגיש למועצה להשכלה גבוהה דו"ח מסכם ובו המלצותיה באשר לנושאים עקרוניים בתחום הרפואה המשלימה, כלהלן:

  1. הגדרת תחום הרפואה המשלימה (מהות, רציונאל ותוכן) .
  2. מענה על השאלה האם קיים בסיס מדעי לתחום הרפואה המשלימה. במידה וימצא כי אכן קיים בסיס מדעי לתחום הנדון, יש לתת את הדעת לשאלות הבאות:
  3.  האם רצוי שהלימודים יהיו במסגרת אקדמית של תוכנית לימודים המקנה תואר (B.A.,M.A.) או במסגרת אחרת?
  4.  להתייחס לאפשרות שתכנית כזו תתקיים כתכנית נפרדת או כמסלול התמחות בתכנית לרפואה קונבנציונאלית.
  5.  האכסניות האקדמיות המתאימות האפשריות שבמסגרתן יכולים להתקיים לימודים אלה.
  6.  הסדרת שאלת הרישוי ע"י משרד הבריאות.
  7.  הצעת שם מתאים לדיסציפלינה.

כמו כן, התבקשה הועדה לאפשר לגופים מהתחום הנדון או כל גורם רלוונטי אחר, להופיע בפניה.הוועדה הונחתה לבחון את נושא הרפואה המשלימה תוך התמקדות בהצגת חלופות שונות על יתרונותיהן וחסרונותיהן. בנוסף, נאמר לוועדה כי מסקנותיה יהוו בסיס לקביעת מדיניות כוללת של המועצה בתחום הרפואה המשלימה.

המלצת הועדה להנהיג לימודים אקדמיים בתחום לקראת תואר BA "לימודי מבוא למטפלים באדם" נדחתה על ידי מליאת המל"ג ב 2/2010  "מפאת העדר בסיס מדעי לתחום" [P3].