צור קשר

תכנית ההשתלמות ברפואה סינית באונקולוגיה ובהמטואונקולוגיה – בילינסון (תשע"א)

 השתלמות ברפואה סינית אינטגרטיבית באונקולוגיה ובהמטו-אונקולוגיה

תאריכים: אוקטובר 2010 – ספטמבר 2011

מטרת הקורס: הכשרת מטפלים ברפואה סינית אינטגרטיבית באונקולוגיה ובהמטואונקולוגיה.

משתתפים: מטפלים ומטפלות מוסמכים ברפואה סינית

שכ"ל: 10,000 ש"ח

משך הקורס: שנה אקדמית אחת

מרכז הקורס: דוד ויז'נסקי,עופר כספי

תאור כללי של מבנה ותוכן הקורס: הקורס יכלול שלושה מרכיבים עיקריים

א. 9 סמינריונים באורך של כ 6 שעות אקדמיות כל אחד – יתקיימו בתדירות של אחת לחודש או אחת ל-6 שבועות (בימי א') ויכללו הרצאות באונקולוגיה מערבית ובאונקולוגיה סינית אינטגרטיבית. בלימודים ברפואה סינית יודגשו אספקטים שונים בטיפול בסרטן אשר שכיחותם גבוהה במיוחד בקליניקה. יושם דגש על פיתוח חשיבה קלינית דרך דיון מקרים.

התפלגות שעות סמינריונים בין רפואה סינית לרפואה מערבית ואינטגרטיבית

מפגש מס

תאריך

ש"ש   כללי

רפואה סינית

רפואה   מערבית

רפואה   אינטגרטיבית / כללי

1

05.09.10

6

2

3

1

2

10.10.10

6

3

3

3

07.11.10

6

4

2

4

12.12.10

6

3

3

5

09.01.11

6

4

2

6

06.02.11

6

4

2

7

06.03.11

6

4

2

8

10.04.11

6

4

2

9

14.08.11

6

3

3

סה"כ

54

31

17

6

ב. 16  מפגשים קליניים באורך של 5 שעות כל אחד (בימים שונים לאורך השבוע) -במהלך השנה יתלווה התלמיד בסדר עוקב אל שני מנחים קליניים (8 מפגשים אצל כל מנחה). במהלך מפגשים אלו תהיה לתלמיד ההזדמנות לצפות בתהליכים טיפוליים מתמשכים, להבין את הדינאמיקה המיוחדת ואת ההיבטים השונים של הטיפול בחולי סרטן.  בשעה האחרונה של כל מפגש קליני יתקיים דיון ביחד עם המנחה על המקרים שנצפו באותו היום. כאן תינתן הזדמנות לתלמיד להציג שאלות למנחה וללבן בעיות שעלו.  כמו-כן, התלמיד יבחר מקרה אחד בו צפה בקליניקה, ינתח את המקרה בבית ויציע טיפול מתאים בצמחים ובדיקור כאשר הוא נעזר בחומר התיאורטי שברשותו. את פרי עבודתו יציג למנחה למשוב לימודי. כל שאלה העולה במהלך השבוע יוכל התלמיד להפנות בדוא"ל למרכז הקורס או למנחה הקליני שלו.

ג. השתתפות סדירה בישיבות צוות רפואה סינית ביחידה לרפואה משלימה (ימי ג' אחת לחודש). במפגשים אלו עולים לדיון מקרים מורכבים, נקבעים קווים מנחים לטיפול ומדויינת הספרות העדכנית ברפואה סינית וברפואה אינטגרטיבית.

ד. לימוד עצמי שוטף בבית המבוסס על מאמרים לקריאה עצמית ומצגות מפורטות ברפואה מערבית וברפואה סינית המותאמות לסוג הכשרה זה – החומר אודות סוגים ספציפיים של סרטן לא יועבר בצורה פרונטאלית בכיתה אלא ילמד באופן עצמאי וידוין במפגשים הקליניים. חלוקת החומר לתלמידים תעשה בצורה מתוזמנת ומותאמת להרצאות הפרונטאליות כך שסוגי סרטן הנלמדים בבית ידונו דרך סיפורי המקרה בכיתה.

זמן המפגש הסמינריוני :  יום א'   13:00-19:00

השתלמות    ברפואה סינית אינטגרטיבית באונקולוגיה ובהמטו-אונקולוגיה – סילבוס

מפגש

שעה

נושא מרכזי

10.10.2010

1

רפואה    אינטגרטיבית – עקרונות השתלבות עם הרפואה הקונבנציונאלית:

ד"ר    עופר כספי

2

רפואה מערבית    – הביולוגיה של הסרטן

ד"ר    עופר כספי

3

4

5

מבוא    לאונקולוגיה ברפואה הסינית – מחלת הסרטן בראייה הסינית, פתוגנזה, אטיולוגיות:

 דוד ויז'נסקי

6

 

07.11.2010

1

רפואה    מערבית – עקרונות הטיפול האונקולוגי

ד"ר    עופר כספי

2

3

4

הטיפול    בסרטן ברפואה הסינית:  עקרונות ודגשים,    קביעת העיקרון הטיפולי.  טיפול בשורש    ובענף,  עקרונות השימוש המשולב בדיקור ובצמחי    מרפא לטיפול בחולי סרטן. דוגמאות לצמחים בודדים ובנקודות דיקור המתאימים    לעקרונות טיפוליים שונים

דוד    ויז'נסקי

5

6

רפואה    סינית -מערכת החיסון

דוד    ויז'נסקי

12.12.10

1

רפואה    מערבית –  עקרונות המניעה והטיפול    בסיבוכים שכיחים (פגיעה בספירות הדם, תשישות, קכקציה, פגיעה במערכת העיכול,    חרדה ואינסומניה)

ד"ר    עופר כספי

2

3

עקרונות ההשתלבות של הרפואה הסינית בטיפול    הכימותרפי – צמצום תופעות לוואי, חיזוק הסבילות של המטופל לטיפול הציטו טוקסי

דוד ויז'נסקי

4

5

רפואה    סינית – דיוני מקרים מייצגים (טיפול תומך)

דוד    ויז'נסקי

6

09.01.2011

1

רפואה    מערבית – סרטן המעי הגס

ד"ר    עופר כספי

2

רפואה מערבית – סרטן הריאה

ד"ר עופר כספי

3

רפואה מערבית – דגשים בבדיקות מעבדה והדמיה    חשובות

ד"ר עופר כספי

4

רפואה    סינית – עקרונות ההשתלבות טרום ולאחר ניתוח

דוד    ויז'נסקי

5

רפואה    סינית – דיון מקרה סרטן המעי הגס.(עם מטופל שעבר ניתוח)

דוד    וז'ינסקי

6

רפואה    סינית – דיון מקרה סרטן הריאה

דוד    ויז'נסקי

מפגש

שעה

נושא מרכזי

 06.02.2011

1

רפואה    מערבית – לימפומות

ד"ר    עופר כספי

2

רפואה    מערבית – לויקמיות

ד"ר    עופר כספי

3

רפואה סינית    –  המטו-אונקולוגיה בראייה הסינית

נדב שרייבוים

4

רפואה    סינית – עקרונות ההשתלבות בטיפול הביולוגי

נדב    שרייבוים

5

רפואה    סינית – דיון מקרה לימפומה

נדב    שרייבוים

6

רפואה    סינית – דיון מקרה לויקמיה

נדב    שרייבוים

 06.03.2011

1

רפואה    מערבית – סרטן השד

ד"ר    עופר כספי

2

רפואה    מערבית – סרטן הערמונית

ד"ר    עופר כספי

3

רפואה סינית – עקרונות ההשתלבות בטיפול    ההורמונאלי

נדב קתאלי

4

רפואה    סינית – עקרונות ההשתלבות בטיפול     הקרינתי

נדב    קתאלי

5

רפואה    סינית – דיון מקרה סרטן שד/ערמונית עם טיפול הורמונאלי

נדב    קתאלי

6

רפואה סינית – דיון מקרה סרטן שד/ערמונית עם    טיפול קרינתי

נדב קתאלי

 10.04.2011

1

רפואה    מערבית –  עקרונות הטיפול בכאב

ד"ר    עופר כספי

2

רפאה    מערבית – מצבי חירום באונקולוגיה ובהמטו-אונקולוגיה

ד"ר    עופר כספי

3

רפואה סינית    -גרורות בעיניים סיניות

נדב    שריבויים

4

רפואה    סינית – עקרונות הטיפול בכאב

נדב    שרייבוים

5

רפואה    סינית – דיוני מקרה סרטן גרורתי/ חולה סופני

נדב    שרייבויים

6

15.05.2011

1

סרטן    כנקודת מפנה – עקרונות השילוב של רפואת נפש-גוף

נמרוד    שיינמן

2

3

רפואה    סינית – היבטים נפשיים של סרטן בעיניים סיניות

דוד    ויז'נסקי

4

תזונה    בסרטן בעיניים סיניות – עקרונות ודגשים

אייל    שפרינגר

5

6

מפגש

שעה

נושא מרכזי

12.06.2011

1

רפואה    אינטגרטיבית – אתיקה ורגולציה, עקרונות ודגשים

ד"ר    עופר כספי

2

רפואה    סינית – בטיחות ומקורות מידע

ד"ר    עופר כספי

3

רפואה    סינית: שיטות מחקר – עקרונות ודגשים

ד"ר    עופר כספי

4

5

מבחן מסכם

6

משוב

eyalshpringer@gmail